Logo Utrecht University

Syriers In Nederland

Actiegericht leren over integratie in Provincie Gelderland

Vele geboren Nederlanders, oudkomers en nieuwkomers zetten zich in Gelderland in voor nieuwkomers. De provincie Gelderland wil de kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld over integratie ophalen, verdiepen, verspreiden, én operationaliseren.

OpenEmbassy organiseert namens de provincie Maaksessies met stakeholders van integratievraagstukken, waarin rondom verschillende thema’s (werk, onderwijs, gezondheid, Inburgeringswet 2020, etc) kennis wordt gedeeld en nieuwe oplossingen worden bedacht voor problemen waar nieuwkomers mee te maken krijgen in Nederland. In de maaksessies stellen we actie-agenda’s met elkaar op waar de deelnemers in het komende jaar mee aan de slag gaan.

Omdat we dit 11 keer doen in 11 Maaksessies, zetten we steeds lokaal acties in gang, maar kunnen we ons ook een goed overkoepelend beeld vormen over welke vraagstukken op dit moment leven in de provincie. Dat helpt de provincie om een stevige rol in te nemen als verbinder, facilitator en waar nodig aanjager. Zeker met het oog op de Veranderopgave 2021 is juist de rol van de provincie een interessante, omdat zij zowel dichtbij gemeenten staan (bijvoorbeeld kleine gemeente die te klein zijn om een zelfstandige aanpak te ontwikkelen) als de rijksoverheid, waar de kansen en knelpunten van het nieuwe beleid moeten landen.

 

Actiegericht leren over integratie in Provincie Gelderland