Logo Utrecht University

Syriers In Nederland

Publications

Publicaties op basis van het onderzoek:

van Liempt, I.C. & Staring, R (2020). “Nederland papierenland” – Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Download here

van Liempt, I.C., Dali, R & van Scheppen, E (2019). Marriage crises: Syrian migrant women’s perspectives on war and divorce.

Aanverwante publicaties onderzoeksteam:

* Bakker, L., Bekkers, R., Reitsma, J., Sederel, C., Smets, P., & Younes, Y. (2018). Vrijwilligerswerk: Stimulans voor tijdige participatie en integratie? Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Download here).

*Miellet, S.E. & van Liempt, I.C. (2017). Van Vluchteling tot Buurtgenoot – Placemaking in Utrecht in het digitale tijdperk. Mens en Maatschappij, 92 (4): 493-522.

*Rast, M., Younes, Y., Peer Smets, P., & Ghorashi, H. (2019). The resilience potential of different refugee reception approaches taken during the ‘refugee crisis’ in Amsterdam, Current Sociology, Volume 19, March 2019. (Download here).

* Smets, P., Younes, Y., Dohmen, M., Boersma, K., Brouwer, L. (2017), Sociale media in en rondom de vluchtelingen-noodopvang bij Nijmegen, Mens en maatschappij, Volume 92, Number 4, December 2017, pp. 395-420. (Download here).

* Staring, R. (2018) Willen alle migranten naar Europa? Observaties vanuit Aksaray: in: F. Gerritsen * H. van der Heijden (red.), Standplaats Istanbul. Lange lijnen in de cultuurgeschiedenis van Turkije, Uitgeverij Jurgen Maas, Amsterdam: 182-191.

* Staring, R. (2015). Niemand slaapt bij ons op straat? Over de noodopvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en het steekspel tussen centrale overheid en gemeenten. Justitiële Verkenningen, 2015 (2), 24-38.