Logo Utrecht University

Syriers In Nederland

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR)

Dit voorjaar start de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) een initiatief met een tweeledig doel:
Een taal-, integratie- en huisvestingsprogramma voor een groep reeds aan Rotterdam toegewezen Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning in Nederland (het Programma)
Een onderzoek naar hoe de integratie verloopt binnen de verschillende domeinen arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken (het Onderzoek)
Lees verder over de contouren van het Programma van SNTR, het Onderzoek en de samenwerkingen die SNTR op onderdelen aan zal gaan. Read more..